V型次世代飛行機のプロトタイプ、空を飛ぶ|KLM Royal Dutch AirLines

V型次世代飛行機のプロトタイプ、空を飛ぶ|KLM Royal Dutch AirLines

KLMオランダ航空は、同社とデルフト工科大学が実用化に向けて共同開発を進めている次世代型航空機「Flying-V(フライング-V)」のプロトタイプの初試験飛行を成功させたと発表した。
1 件